Viri in literatura

Pri pisanju besedil za portal Vrt in narava o smo si pomagali z različnimi viri in literaturo. Vsem, ki jih gozd in gozdarstvo zanima bolj podrobno, priporočamo, da vzamejo v roke naslednje vire.

Knjige in članki

 • Brus R., Drevesne vrste na Slovenskem. Mladinska knjiga, Ljubljana 2004.
 • Seitz P., Kräutergarten. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart 2001. 
 • Rausch A., Lotz B., Kräuter Lexikon, DuMont monte Verlag, Köhln 2003.
 • Martinčič A., Sušnik F., Mala flora Slovenije. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1984.
 • Wolff J., Mein schöner Bio-Garten. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart 1999. 
 • Hamilton G., Naravno vrtnarjenje. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1991.
 • Kotar M., Brus R., Naše drevesne vrste. Slovenska matica, Ljubljana 1999.
 • Stangl M., Obstbaumschnitt. BVL Verlagsgesellschaft mbH, Munchen 2004.
 • Kravanja, N., Okrasne trajnice. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana 2001.
 • Buczacki S., Plant problems. David & Charles, Newton Abbot 2000.
 • Eisenreich W. in sod., Rastline in živali okrog nas. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1993.
 • Cortese D., Sadje - moč naravne hrane. Kmečki glas, Ljubljana 2000.
 • Sedel D., Eisenreich W., Slikovni rastlinski ključ. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1992.
 • Jantra H., Stauden. Basserman Verlag, 2000.
 • Brus R., Sto grmovnih vrst na slovenskem. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2008.
 • Humphries C.J. in sod., Trees of Britain and Europe. Hamlyn, London 1992.
 • Šujica A., Umetna in naravna gnojila, raziskovalna naloga. Mladi za napredek Maribora, Maribor 2013.
 • Schubert M., V domačem vrtu, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1972.
 • Simon H. et al., Velika knjiga o vrtnarjenju. In obs medicus, Ptuj 2005.
 • Bianchini F., Pantano A. C., Vse o cvetju. Mladinska knjiga, Ljubljana 1994.
 • Schimana W., Wassergärten. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart 2001.
 • Adams K., Zwiebelblumen, BLV Verlagsgesellschaft mbH, Munchen 2003.

Internetni viri

Fotografije (kadar ni navedeno):

 

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem