Kompost smrdi

Dva kompostnika z vilamiKompost sam po sebi nima vonja oz. je vonj zelo blag in ni neprijeten. Če pa se pojavi neprijeten vonj, pa je z njim nekaj narobe. Običajno je smrad posledica odlaganja neprimernih odpadkov, pogosto zaradi odlaganja ostankov hrane.

Da kompost ne smrdi, je ključno, da nanj odlagamo le rastlinske odpadke z vrta, ki jih mešamo s tankimi vejicami in z zmletimi vejami, da zagotovimo zračnost. V manjših količinah lahko dodajamo tudi karton. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni na kompost ne odlagamo ostankov bolnih rastlin.

Kompost lahko začne smrdeti, če je v njem premalo kisika. Zato ga je priporočljivo enkrat mesečno premetati ali pa vsaj malo privzdigniti z vilami, da se prezrači. Za hitrejše razpadanje organskega materiala lahko uporabimo tudi različne dodatke za kompost, ki jih lahko kupimo, dodajamo pa jih na plasti organskih odpadkov v skladu z navodili proizvajalca. Ti dodatki pospešujejo razpadanje organske snovi.

Kompost bo skoraj zagotovo začel smrdeti, če bomo nanj odlagali odpadke, ki nanj ne sodijo. To so iztrebki domačih živali, gospodinjski odpadki, predvsem ostanki hrane (vendar ne ostanki od priprave zelenjave), večje količine papirja, olupki sadja, ki je bilo obdelano s fitofarmacevtskimi sredstvi ali voski (olupki pomaranč, mandarin ipd.). Seveda pa na kompost ne sodijo vsi neorganski odpadki, kot je plastika, povoščen ali plastificiran papir, kovine itd.

Smrad se lahko pojavi tudi pri odlaganju večjih količin pokošene trave. Zaradi količine se trava hitro posede in zbije, kar vodi v gnitje, ki povzroča smrad. Zato je priporočljivo trato odlagati v tanjših plasteh ali pa jo mešati s tankimi vejicami ali zmletimi vejami, da zagotovimo dovolj praznega prostora in dostop zraka.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem