Okrasni ribnik

Okrasni ribnik je element vodnega vrta. Je večja površina z vodo, ob kateri in v kateri rastejo različne vodne in obvodne rastline. V ribniku lahko živijo ribe, vendar pa te niso nujno potrebne. Ribnik je lahko tudi brez rib, vanj pa se lahko naselijo različne divje živali, ki živijo v vodi ali ob vodi.

Primeren prostor za okrasni ribnik je del vrta, kjer bo odboj sončne svetlobe prišel dobro do izraza. Ribnik umestimo tako, da je osrednji del vrta, če gre za manjši vrt ali pa središčni del vrtnega predela, če gre za večji vrt. Ribnik naj bo na sončnem mestu, ali mestu, ki je delno zasenčen z grmovjem ali drevesi. Nekaj sence je potrebne, če se odločimo za manjši in plitvejši ribnik, da se voda v poletni vročini ne bo pregrevala. Senco lahko zagotovimo tudi tako, da okoli ribnika na južni strani posadimo višje močvirne ali obvodne rastline. Neprimerno mesto za ribnik je na severni strani, v kotanjah, kjer se zadržuje hladni zrak in v senci velikih dreves. Na takšnih mestih niso primerni pogoji za razvoj rastlin.

Okrasni ribnik

Ribnik najlažje izdelamo na močvirnih tleh, kjer je dovolj visoka podtalnica. Dovolj bo, da izkopljemo jamo in ta se bo napolnila z vodo. Vendar pa so redki vrtovi, ki imajo takšne pogoje. Običajno moramo v ribniku napraviti neprepustno plast in vanj natočiti vodo. Pri takšnih ribnikih se lahko srečamo s težavami zaradi podtalnice, če se v dežju ta preveč dvigne in dvigne ali poškoduje neprepustno plast.

Če se odločimo za ribnik nepravilne oblike, potem bo imel bolj naraven videz in lahko naredimo območja z različnimi tipi rastlin. Takšen ribnik naj ima vsaj dve različni globini, da bomo lahko gojili različne vodne rastline, če pa je ribnik večji, pa lahko izdelamo več ravni: močvirni pas (globina vode do 15 cm), obrežni pas (globina vode do 25 cm), plitva voda (globina vode 30 do 40 cm) in globoka voda (globina več kot 50 cm). Rastline izbiramo glede na globino. Če se odločimo za ribnik pravilnih oblik – običajno gre za zidane okrasne bazene, – smo nekoliko bolj omejeni z izbiro rastlin.

Okrasni bazeni so pravilnih oblik, zidani in imajo običajno nekoliko dvignjene robove nad okoliški teren. V njem prevladujejo plavajoče in podvodne rastline, medtem ko je prostor za obrobne rastline bolj skopo odmerjen. Robov okrasnega bazena ne zakrivamo, saj omogočajo posedanje, poleg tega pa so pomemben oblikovalski element.

Okrasni bazen
Okrasni bazen ni namenjen kopanju, temveč je okrasni element vrta

Rastline so najpomembnejši element ribnika, saj mu dajejo končni videz. Rastline sadimo v skupine glede na potrebno globino vode: vlagoljubne rastline, močvirske rastline, obrobne rastline, plavajoče rastline in globokovodne rastline.

Zahtevaj ponudbe
Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem