Škodljivci in bolezni na rastlinah v zimskem vrtu

Zimski vrt je svojevrsten ekosistem, ki, če je v ravnotežju, funkcionira sam od sebe. To pomeni, da se tu in tam pojavijo žuželke ali glive (bolezni), ki pa ne povzročajo omembe vredne škode. Zato ne uporabljamo različnih kemijskih pripravkov ob drobnih znakih. Tako bomo koristili rastlinam in tudi lastnemu zdravju. Poleg tega pa moramo upoštevati, da se tudi rastline same branijo proti boleznim in škodljivcem. Poskrbeti moramo le za optimalne življenjske pogoje.

Bolj pomembna, kot zatiranje škodljivcev in bolezni, je preventiva, ki poskrbi, da se nadloge ne razmnožijo oz. razširijo. Zato moramo ves čas vzdrževati optimalne pogoje za rast rastlin, da bodo močne, odporne in lepe. Neustrezna temperatura povzroča stres rastlinam in jih dela manj odporne, zato skrbimo za ustrezno temperaturo preko celega leta. Ves čas vzdržujemo čim bolj optimalno zračno vlago. Ob prenizki zračni vlagi se razmnožijo kaparji in drugi škodljivci, ob previsoki zračni vlagi pa se pojavijo glive in plesni. Zalivamo in gnojimo ravno prav, poleti pa redno zračimo in senčimo.

Bolezni in škodljivce najpogosteje prinesemo v zimski vrt z novimi že okuženimi rastlinami. Čeprav pri nakupu temeljito pregledamo rastlino, se lahko zgodi, da škodljivcev in bolezni ne opazimo. Nove rastline namestimo v karanteno. To je prostor, kjer ni drugih rastlin. Rastline opazujemo in, če se pojavijo težave, ustrezno ukrepamo. Karantena lahko traja različno dolgo, najmanj pa teden ali dva.

Če pride do pretirane razmnožitve škodljivcev ali do razširitve bolezni, moramo ukrepati. Najlažja, a ne vedno najbolj primerna, je uporaba kemičnih pripravkov. Na trgu obstajajo za vsako težavo ustrezne bolj ali manj naravi prijazne kemične rešitve, s katerimi škodljivce in bolezni uničimo. Vendar velja pri tem biti previden. Če zastrupljamo škodljivce in uničujemo bolezni s kemičnimi pripravki, ti ostanejo v zimskem vrtu dlje časa, kar lahko vpliva tudi na nas. Zato se moramo pred uporabo posvetovati s strokovnjaki, ki nam bodo svetovali ustrezno sredstvo, primeren način in trajanje uporabe.

Vedno pa lahko poskusimo nadloge odpraviti z uporabo različnih naravnih sredstev in ukrepov. V različni literaturi lahko dobimo nasvete za boj proti različnim boleznim in škodljivcem na povsem naravni način.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem