Sajenje dreves v vrtu

Drevesa običajno posadimo na stalno mesto in jih kasneje ne presajamo. Drevesa, predvsem iglavci, zelo slabo prenašajo presajanje. Na rast dreves vplivajo različni dejavniki. Zato izbirajmo le tista drevesa, ki prenašajo podnebne in rastiščne razmere našega vrta. Predvsem moramo biti pozorni, da ne sadimo dreves, ki ne prenašajo nizkih zimskih temperatur, ki so značilnost večjega dela Slovenije.

V vrtu za posamezno drevo izberemo kar se da ugodno mesto. Poskrbeti moramo, da bo drevo imelo dovolj svetlobe in bo na zavetnem mestu, da ga veter ne bo poškodoval. Predvsem pri drevesih z velikimi listi moramo paziti, da jih sadimo na zavetno mesto, kjer niso ves dan izpostavljeni močni svetlobi in vetru. Če imamo vrt na pobočju, občutljivih vrst ne sadimo na vrhu, kjer je veter močnejši ali na dnu, kjer so nižje temperature. Prav tako dreves ne sadimo preblizu hiše in zidov. Nekatere drevesne vrste lahko s koreninami poškodujejo temelje in cevi. Pri sajenju smo pozorni, da jih ne sadimo nad ali v bližini vodovodnih in kanalizacijskih cevi ter električnih in komunikacijskih kablov.

Nakup dreves

Drevesa lahko kupimo v drevesnicah, vrtnarijah in vrtnarskih centrih. V ponudbi so drevesa različnih starosti. Starejše, kot je drevo, bolj je razvito in dražje je, a se tudi težje prime. Bolje je kupovati mlajša drevesa, ki se lažje ukoreninijo. Sadike so lahko različno pripravljene.

V vsakem letnem času lahko kupimo drevesa posajena v posode. Takšna drevesa so nekoliko dražja od dreves z golimi koreninami ali s koreninsko grudo. Sadike vzgajajo v posodah in imajo dobro razvite in nepoškodovane korenine. Zaradi tega se lažje primejo, sadimo pa jih lahko preko celega leta. Pred nakupom preverimo, ali je bilo drevo res vzgojeno v posodi in ne vanjo presajeno pred prodajo. Če odstranimo posodo, mora biti koreninski sistem dobro razvit, vendar ne smejo biti korenine natlačene. Zemlja se mora držati korenin. Izogibajmo se sadik, pri katerih korenine silijo skozi luknjo v dnu posode. Premer posode naj bo vsaj 1/6 višine drevesa.

Jeseni in zgodaj spomladi prodajajo drevesa z golimi koreninami. To so sadike, ki so jih vzgojili na gredah in jih jeseni izkopali. Sadimo jih lahko v dobi mirovanja, zato takšnih sadik ne kupujemo spomladi po olistanju in poleti, ker je zelo majhna verjetnost, da se bodo prijele. Običajno se v tej obliki prodajajo listavci. Pred nakupoma preverimo, ali je koreninski sistem dobro razvit, so korenine brez poškodb in znakov bolezni in enakomerno razvite v vse strani.

Drevje s koreninsko grudo izkopljejo iz gred skupaj z zemljo in korenine zavijejo v mrežo, filc ali raševino. Tako se korenine ohranijo nepoškodovane. Ta način se uporablja pri večjih drevesih, ki segajo v višino nekaj metrov. Tako pripravljena drevesa kupimo v dobi mirovanja – jeseni ali zgodaj spomladi.

Sajenje drevja

Tla, kjer bomo posadili drevo, predhodno pripravimo. Drevesa potrebujejo dobro odcedno zemljo globine od 50 do 100 cm. Nekatero drevje uspeva tudi v plitvejših tleh, vendar pa je bolj občutljivo na sušo.

Na mestu sajenja izkopljemo sadilno jamo, ki je vsaj tretjino večja od koreninske grude in približno za 1,5 višine koreninske grude globoka. Izkopano zemljo premešamo s kompostom ali nekaj dobro uležanega hlevskega gnoja. Stene in dno jame razrahljamo, da omogočimo koreninam lažje prodiranje v globino. V jamo nekoliko iz središča zabijemo oporni kol.

Pri drevesih z golimi koreninami odstranimo poškodovane korenine. Drevo položimo v jamo ob kol in razprostremo korenine. Na dno jame nasujemo toliko zemlje, da je koreninski vrat v višini terena. Če je prenizko ali previsoko, drevo ne bo dobro uspevalo in lahko propade. Zemljo stresamo med korenine in rahlo tresemo drevo, da se enakomerno razporedi. Tla nežno potlačimo, da se zemlja nekoliko sprime, pri tem pa pazimo, da ne poškodujemo korenin. Deblo previdno privežemo h kolu. Drevo na koncu dobro zalijemo in potresemo zastirko.

Pri sajenju dreves, ki so bila vzgojena v posodah, sadiko najprej temeljito zlijemo. Posodo odstranimo. Če je ni mogoče enostavno odstraniti, jo razrežemo, vendar pri tem pazimo, da ne poškodujemo korenin. Pregledamo korenine in po potrebi odstranimo poškodovane. Pri tem ne odstranjujemo zemlje, ki se drži korenin. Sadiko položimo v sadilno jamo tako, da je vrh zemlje iz posode poravnan s terenom. Zasujemo z zemljo in potlačimo. Drevo privežemo na oporni kol. Temeljito zalijemo in potresemo zastirko.

Sadike s koreninsko grudo sadimo enako kot drevesa v posodah. Ko drevo položimo v jamo, odstranimo ovoj, ki drži koreninsko grudo skupaj.

Če živimo v bližini gozda, ali v okolju, kjer so številne divje živali, debelca zaščitimo pred glodavci, srnjadjo in jelenjadjo s pomočjo žične mreže, plastičnim drevesnim ščitnikom ali zavitim plastičnim ovojem.

Dve do tri leta po sajenju drevo skrbno zalivamo. Še posebej pozorni moramo biti v sušnih obdobjih.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem