Potrebna dovoljenja za gradnjo zimskega vrta

Najmanj težav z dovoljenji za postavitev bomo imeli, če zimski vrt načrtujemo skupaj z gradnjo hiše. V tem primeru bo sestavni del nastajajočega objekta in uvrščen v načrt za gradnjo, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Če se odločimo za gradnjo zimskega vrta k obstoječi hiši oz. objektu, potem moramo pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje. Če gre za zimski vrt do bruto velikosti 30 m2 in njegova višina ne presega 3,5 m, potem gre za nezahtevni objekt. Pridobiti moramo gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt, za katerega zaprosimo s predpisanim obrazcem. Obrazcu moramo priložiti skico lege na zemljišču s podatki o odmikih od parcelnih mej, skico značilnih prerezov objekta in oblikovanje objekta ter terena, dokazilo o pravici graditi in morebitna potrebna soglasja.

Če gre za zimski vrt, ki presega 30 m2 ali višino 3,5 m, moramo zaprositi za klasično gradbeno dovoljenje.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem