Oblike zimskih vrtov

Pri oblikovanju in načrtovanju zimskega vrta lahko sledimo določenim smernicam in oblikujemo tematske zimske vrtove, ki so posvečeni eni skupini rastlin ali ekosistemu ali stilu.

Tako ločimo:

Vsaka izmed oblik ima svoje zahteve in posebnosti in vsaka oblika sodi v določen tip vrta (hladen, zmeren in topel). Prehajanje med oblikami, ki sodijo med različne tipe vrtov običajno zahteva večje posege, da zagotovimo ustrezno ogrevanje, zamenjati pa moramo tudi večino rastlin.