Tekoča voda v vrtu

Ribnik ali druga stoječa vodna površina popestri vrt z odsevi sončne svetlobe na vodni površini in privabi številne vodne in obvodne živali. Tekoča voda v obliki studenčka, slapov, potočka ali vodometa vrtu doda zvočno kuliso žuborenja vode.

Lastniki vrtov, ki imajo na zemljišču lastni vodni izvir, sodijo zagotovo med tiste, ki so lahko srečnejši, če znajo takšen izvir izkoristiti. Izvir studenca pomeni, da lahko strugo uredimo po svojih željah, voda iz izvira pa bo ves čas čista. Drugače je, če po zemljišču teče studenček ali potoček, ki izvira drugje. Kakovost vode je lahko vprašljiva, saj ne vemo, kako z vodo ravnajo višje ob strugi. Žal je tako, da ljudje še vedno pogosto uporabljajo potočke in studence za pranje, vanje pa tudi zlivajo odpadne vode. Te lahko vodo biološko (gnojnica, iztoki iz greznic in hišne kanalizacije) ali kemično onesnažijo (pranje posod s kemikalijami, izlivanje kemikalij v vodo) in voda ni primerna za kakršnokoli uporabo, običajno pa ima tudi moteči vonj.

Vodna struga na vrtu

Pri naravnih oblikah tekoče vode moramo upoštevati, da je količina vode v strugi močno odvisna od vremenskih razmer. V suhih obdobjih bo vode malo ali pa bo povsem presahnila, v deževnih obdobjih pa lahko močno naraste in tudi poplavi.

Zaradi naštetih posebnosti naravnih vodotokov na vrtu običajno ne moremo uporabiti tako, da jih povsem nadzorujemo in uredimo v skladu z željami. Narava je spremenljiva in to moramo upoštevati. Takšne struge uredimo bolj previdno. Poskrbimo, da bo voda vedno lahko odtekla in ne bo poplavila vrta, zasadimo rastline, ki bodo utrdile brežine, da voda ne bo spodjedala bregov. Če je potok večji, poskrbimo za varnost in ga po potrebi ogradimo. Tako preprečimo, da bi vanj padli otroci, kar se lahko konča tragično.

V primeru naravnega vodotoka na vrtu ali v njegovi bližini, lahko naredimo manjši jez in preko zapornic speljemo vodo v umetno strugo, ki jo oblikujemo glede na podobo vrta in naše želje. Z zapornicami bomo lahko uravnavali količino vode in preprečili, da bi vrt popravilo. Jez in zapornice morajo biti pravilno narejene, da v močnem deževju ne bo prišlo do poplav.

Potoček v vrtu

Če v vrtu nimamo naravne vode, bomo morali izdelati umetni izvir in umetno strugo. Potrebovali bomo vodno črpalko, ki bo črpala vodo. Zmogljivost vodne črpalke naj ustreza širini struge.

Če se struga konča v ribniku, ob izlivu ne sadimo lokvanjev. Lokvanji ne prenašajo tekoče vode in uspevajo le v mirujoči vodi. Izliv lahko ogradimo z večjimi kamni, ki bodo ublažili vodni tok.

Gradnja vodne struge

Vodno strugo na vrtu gradimo podobno, kot gradimo ribnik. Uporabimo lahko folijo ali trdne plastične elemente (kalupe). Pomembno je, da strugo naredimo na zemljišču, ki visi na eno stran. Voda navzgor ne teče in, če struga ne bo imela ustreznega padca, se bo voda razlila po vrtu. Padec je lahko različen. Večji kot je, hitreje bo tekla voda in bolj glasno bo žuborela. Pri večjih strminah lahko naredimo strugo s slapovi, preko katerih se bo voda prelivala. Struga se mora vedno končati v ribniku ali podzemnem rezervoarju, iz katerega črpalka črpa vodo do izvira. V primeru naravnega vira vode pa naj se struga izteče v potok.

Gradnja struge s folijo poteka na podoben način kot gradnja ribnika. Odstranimo travno rušo in izkopljemo strugo. Kopljemo od spodaj navzgor po strugi in oblikujemo stopnice, preko katerih bo padala voda. Na zgornjem delu, kjer bo izvir, napravimo vodni zbiralnik. Odstranimo korenine in ostre kamne ter položimo oblogo iz filca. Na oblogo položimo folijo. Če je struga zavita, bomo potrebovali več kosov folije, pri čemer zgornjega položimo preko spodnjega tako, da se prekrivata vsaj na dolžini 15 cm. Na bregove položimo manjše skale in večje kamenje, ki bodo obtežili folijo. Na stopnice položimo težje skale, v strugo pa nasujemo kamenje ali grob pesek.

Z vnaprej narejenimi elementi – kalupi – običajno gradimo struge, ki imajo večji padec in omogočajo izgradnjo slapov. Najprej označimo potek struge, nato pa na podlagi velikosti kalupov odkopljemo zemljo. Odstranimo korenine ter ostro kamenje in nasujemo pesek. Elemente polagamo od spodaj navzgor, pri tem pa pazimo, da se prekrivajo, da voda ne bo poniknila v zemljo. Kalupi morajo biti v povsem vodoravnem položaju, da se voda ne razliva po vrtu. Na koncu kalupe obložimo s kamenjem in zasadimo rastlinje.

Posebej položimo dovolj veliko cev in namestimo črpalko, ki bo vodo črpala iz spodnjega rezervoarja (ribnika) v zgornji rezervoar ali pa neposredno v strugo. Cev naj bo dovolj velika in naj se sklada z zahtevami proizvajalca vodne črpalke. Cev položimo na peščeno podlago, jo prekrijemo s peskom, na katerega nasujemo zemljo. Globina cevi naj bo tolikšna, da ne bo prihajalo do poškodb. Cevi ne polagamo pod strugo, ker bomo morali v primeru poškodbe cevi razdreti celotno strugo.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem