Načrtovanje zelenjavnega vrta

Za dober zelenjavni vrt ne potrebujemo veliko: nekaj primernega prostora z dovolj sonca in kakovostno vrtno zemljo.

Lega zelenjavnega vrta

Za dobro uspevanje zelenjave so potrebne dobre rastne razmere. Te zagotovimo s pravilno izbiro lege vrta in z ustrezno zemljo. Na parceli, kjer bomo uredili vrt, namenimo prostor za zelenjavni vrt tam, kjer je zemlja rodovitna, dobro odcedna in dovolj vlažna. Ker zelenjava potrebuje veliko sonca, moramo paziti, da vrt ne bo v senci.

Najbolj primerno je ravna površini. Vrtovi na pobočjih so težavni zaradi erozije zemlje ob dežju in prevelike sončne pripeke v poletju. Da se temu izognemo, lahko naredimo grede na terasah. Če imamo vrt na višjih nadmorskih višinah, kjer je zrak hladnejši, pa je južno pobočje zelo primerno za zelenjavo, saj se bo spomladi zemlja prej segrela, toplo sonce pa bo spodbudilo rast.

Pri izbiri lege za zelenjavni vrt moramo biti zelo pozorni na veter. Veter zelo vpliva na količino pridelka. Že rahel veter lahko zmanjša količino pridelane zelenjave do 30 %. Ob morju dodatno težavo predstavlja slana voda, ki jo veter nosi z morja v obliki pršca. Težave z vetrom se pojavijo na ozkih delih med hišami, kjer se veter ujame in se okrepi.

Pred vetrom lahko zelenjavni vrt zaščitimo z vetrobrani. Najboljša zaščita so grmovnice in drevesa, ki pa jih lahko uporabimo le na severni strani, saj bodo sicer senčili grede z zelenjavo, s koreninami pa tekmovali za vodo. Posadimo lahko živo mejo, ki jo redno strižemo ali pa postavimo vetrobrane iz lesa, kamenja ali drugega materiala. Lesen plot je dober vetrobran. Pomembno je, da vetrobrani prepuščajo veter. Če ga povsem ustavijo, pride do vrtinčenja, ki lahko na vrtu povzroči škodo. Upoštevati moramo, da vetrobrani ščitijo rastline na razdalji do 5-kratne svoje višine.

Načrtovanje gred

Grede z zelenjavo so lahko različno velike in različnih oblik. Najpogostejše so pravokotne, ker je takšne najlažje oblikovati, lahko pa so tudi okrogle, trikotne, polkrožne ali različnih nepravilnih oblik. Pomembno je, da je zelenjava na sredini grede lahko dostopna in ni treba stopati po gredah. To pomeni, da grede naj ne bodo širše od 1,5 m. Okoli gred napravimo poti. Te so lahko iz pohojene zemlje, travnate, kamnite, betonske, opečnate, peščene, lesene ali iz drugega primernega materiala. Najbolj praktične so poti desk, ki jih položimo med grede, da v dežju ne hodimo po blatu. Ko je treba vrt prekopati, jih umaknemo, da je delo lažje. Pri takšnih poteh in poteh iz pohojene zemlje lahko vsako leto grede na novo oblikujemo in vsako leto spremenimo videz zelenjavnega vrta.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem