Botanični vrtovi

botanični vrtBotanični vrtovi so zbirke rastlin. Njihova dejavnost je posvečena zbiranju, gojenju, razmnoževanju in predstavitvi različnih rastlin. Običajno so del univerze ali druge znanstveno raziskovalne ustanove. Botanični vrtovi so lahko tudi zasebni. Ti so običajno manjši in imajo manjše število rastlinskih vrst.

Zgodovina botaničnih vrtov sega v antične čase. Sodobni botanični vrtovi imajo zametke v medicinskih vrtovih renesančne Italije 16. stoletja, bolj sodobno vlogo pa so dobili v 18. stoletju, ko so dejansko začeli graditi zbirke rastlin iz vsega sveta. V drugi polovici 20. stoletja so prevzeli tudi vlogo ohranjanja ogroženih rastlinskih vrst. Ta vloga postaja v 21. stoletju vedno pomembnejša.

Botanični vrt

V Sloveniji imamo dva pomembna botanična vrtova: Botanični vrt Univerze v Ljubljani in Botanični vrt Univerze v Mariboru. Oba imata pestro zbirko rastlin in sta privlačna za obisk, prav tako pa sta vključena v izobraževalni proces strokovnjakov na področju rastlinskih znanosti.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem