Dvignjena lesena greda

Z enostavno leseno gredo lahko zelenjavno ali cvetlično gredico nekoliko dvignemo nad tla. Takšna greda ima vizualni in praktični učinek. Izdelava nizke lesene grede je enostavna, saj potrebujemo le nekaj primernega lesa in nekaj spretnosti.

Nizke lesene grede dvignejo rastline z nivoja tal in jih nekoliko približajo našim očem. Med tlemi in gredo nastane ostra meja, ki je še posebej dobrodošla v formalnem vrtu in vrtovih, kjer imamo ostre linije. Lesene grede so zelo uporabne v formalnem zelenjavnem vrtu. Tako nam ni treba saditi nizkih grmičastih ograjic in preprečimo, da bi se zemlja mešala s peskom na poteh.

Nizka lesena greda

Ker so lesene grede nekoliko dvignjene nad tlemi, so zelo primerne za vrtove, kjer zemlja ni primerna za rastline, ki jih želimo gojiti. V grede nad višino tal nasujemo primerno zemljo (npr. bolj kislo, peščeno itd.) in ustvarili bomo primerne pogoje za rastline s posebnimi zahtevami. Višina grede naj bo odvisna od globine korenin. Globlje, kot sežejo, višjo gredo napravimo. Če želimo povsem preprečiti, da bi se zemlja v gredi mešala z zemljo iz tal, potem napravimo betonsko ploščo, okoli katere postavimo leseno ogrodje. Alternativno lahko položimo večje kamenje ali kamnite plošče, razpoke med njimi pa zalijemo z betonom.

Nizke lesene grede so zelo praktične ob poteh. Lesen okvir preprečuje, da bi se zemlja mešala s peskom ali se posipala po tlakovcih, ploščah ali drugi trdni podlagi.

Za posamezno gredo pravokotne oblike potrebujemo dve daljši in dve krajši enako dolgi deski ter 8 lesenih količkov za oporo. Če bo greda večja, potrebujemo več količkov, da bodo deske dovolj podprte. Deske naj bodo široke toliko, kot želimo imeti visoko gredo, priporočljivo pa je vsaj 15 do 20 cm. Debelina naj bo od 1 do 2 cm. Količki naj bodo dolgi vsak 2,5 širine desk. Ker bo les ves čas izpostavljen vlagi iz zemlje in bo začel v letu ali dveh gniti, uporabimo bolj vzdržljive vrste lesa, da bomo morali deske in količke menjati šele čez nekaj let. Najbolj priporočljivo je uporabiti les robinije (akacije), kostanja in hrastov. Smreke ne uporabljamo, ker bo zelo hitro propadla. Da še podaljšamo trajanje, lahko deske in količke globinsko impregniramo, za kar pa bomo morali poiskati nekoga, ki se s tem ukvarja. Zaščitimo lahko tudi z različnimi zaščitnimi premazi za les, vendar pa zaščita ne bo dolgotrajna.

Preden se lotimo postavljanja lesenega okvira, ošilimo količke, da jih bomo lažje zabili v zemljo. Z vrvico ali svetlim peskom označimo stranice grede. Pri tem pazimo, da so dolžine posameznih stranic enake dolžini desk. Če gredo delamo na trati, odstranimo travno rušo. Nato na eni izmed daljših stranic s pomočjo macole ali lesenega bata zabijemo količka v zemljo toliko, da trdno stojita, vendar ne do končne globine. Količka namestimo za tretjino dolžine deske od konca. Če je deska tako dolga, da bi se pod težo zemlje ukrivila, namestimo tri količke na vsaki četrtini dolžine deske. Ob količka tesno prislonimo desko, tako da je poravnana z oznako roba. Ob desko nasujemo toliko zemlje, da se ne premika. Na enak način postavimo obe stranski stranici. Na koncu postavimo še drugo daljšo desko. Pomembno je, da so deske na vogalih grede čim bolj tesno skupaj. Ko imamo okvir postavljen, količke zabijemo v zemljo do končne globine. Priporočljivo je, da so vrhovi količkov poravnani z zgornjim robom desk. Nato v gredo nanosimo ali navozimo zemljo in poravnamo z višino desk. Čez čas se bo zemlja nekoliko posedla, zato lahko kasneje zemljo še dodamo.

Majhne lesene grede lahko naredimo tako, da v deske nekaj cm od roba napravimo utore in sestavimo okvir tako, da se deske prekrivajo. Priporočljivo je, da uporabimo nekoliko debelejše deske, da se ne bodo krivile pod težo zemlje.

Nizke lesene grede lahko izdelamo tudi iz odpadnih železniških pragov. Pragove le položimo na zemljo na stranicah grede. Ker so zelo dobro globinsko impregnirani, bodo zelo dolgo zdržali. Njihova slabost je, da imajo poseben vonj, ki je lahko moteč.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem