Izbira in polaganje lesenih tlakovcev

Poti v vrtu in predele, kjer se zadržujemo, lahko tlakujemo z lesom. Z lesenimi tlakovci lahko tlakujemo tudi terase, območje ob bazenu, kotičke za posedanje in tla paviljonov. Leseni tlakovci so lepi na pogled in imajo svoj čar, problem pa je, da niso obstojni in dokaj hitro propadejo na stalni vlagi. V dežju postanejo spolzki, spolzki pa so tudi na senčnih in vlažnih mestih, zato moramo biti pri hoji nekoliko bolj previdni.

Ker les ni obstojen na vlagi, mu trajnost podaljšamo z impregniranjem. Les za tlakovce se lahko globinsko impregnira. Na ta način so impregnirani železniški pragovi. Impregnacija poteka v velikih avtoklavih, kjer se les v mešanici različnih impregnacijskih sredstev kuha dlje časa. Namen tega je, da impregnacijska sredstva prodrejo globoko v les in ga zaščitijo. Če se za impregnacijo ne odločimo, potem izberimo les tistih drevesnih vrst, ki so bolj obstojne: kostanj, hrasti, macesen, robinija. Tlakovci iz tega lesa bodo zdržali na prostem nekaj let.

Lesene tlakovce lahko izdelamo iz okroglega lesa. Veje in debla naj bodo debelejša od 10 cm. Nažagamo jih na dolžino 15 do 20 cm. Pazimo, da žagamo tako, da so tlakovci čim bolj enake dolžine, saj jih bomo tako lažje polagali.

Teren za tlakovce pripravimo, preden jih začnemo polagati. Odkopljemo približno 40 do 45 cm, odvisno od višine tlakovcev. Na levi in desni rob položimo kamniti ali betonski robnik, ki preprečuje stik tlakovcev z zemljo. Na dno jame nasujemo 20 cm grobega proda, ki bo utrdil teren in zagotovil ustrezno drenažo za odvajanje vode. Nanj nasujemo 5 cm peska. Sledi 5 cm drobnejšega proda, na katerega polagamo tlakovce. Tlakovce polagamo tako, da so medsebojno v isti višini – poravnani. Če ne bodo poravnani, bo hoja manj prijetna in lahko bo prihajalo do spotikanj. V špranje med tlakovce nasujemo pesek in tlakovce potolčemo, da se pesek lepo usede.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem