Izravnava zemljišča za ravno trato in grede

Zemljišče, kjer urejamo vrt, skoraj nikoli ni ravno. Je valovito, kar je sicer lahko v določenih primerih nemoteče, vendar pa običajno želimo čim bolj ravne površine gred in trate. Zato moramo teren izravnati.

Na zemljiščih, kjer je dovolj globoka vrhnja plast, lahko izravnamo s pomočjo grabelj. Zemljo iz grbin pograbimo v kotanje in jo potlačimo. Na tak način sicer ne bomo dobili povsem ravne podlage, je pa to enostavno in hitro. Če nismo preveč zahtevni, bo to dovolj. Ta način je še posebej primeren za zelenjavni vrt in grede z enoletnicami, kjer grede vsako leto prekopljemo.

Če je zgornja plast rodovitne zemlje skromna in obsega le nekaj centimetrov, ali pa moramo zemljišče močno izravnati, potem bo poseg zahtevnejši. Najprej odstranimo vrhnjo rodovitno plast zemlje in jo shranimo. Podlago močno prekopljemo in izravnamo. Za ravnanje uporabimo grablje. Nato tla potlačimo. To naredimo tako, da jih pohodimo ali pa uporabimo ročni valjar. Valjar je uporaben predvsem za večje površine, pri manjših pa bo dovolj, da tla pohodimo. Na tako pripravljeno podlago nasujemo 20 do 30 cm rodovitne zemlje. Zemljo poravnamo z uporabo deske. Z ožjim robom deske drsimo po površini zemlje, da odpravimo grbine in vdolbine. Po potrebi na večjih vdolbinah dodamo zemljo. Na koncu površino potlačimo ali povaljamo. Zaključimo tako, da zgornjo plast rahlo pograbimo in pripravimo na setev ali sajenje.

Če želimo urediti povsem ravno trato ali površino v vrtu, pa postopek nadaljujemo tako, da na površino, ki jo želimo izravnati, zabijemo mrežo količkov. Količki morajo biti vsi enako veliki, na njih pa na enaki razdalji od vrha oznake. Ob ravnem robu (pot, robnik,...) zabijemo količke v enakih presledkih, tako da je oznaka na želeni višini trate. Nato v enaki razdalji zabijemo drugo vrsto količkov, nato tretjo itd., vendar nekaj centimetrov višje, kot prvo vrsto. S pomočjo vodne tehtnice in povsem ravne deske uravnamo višine količkov, tako da dobimo vodoravno površino. Desko z vodno tehtnico polagamo v različne smeri. Nato nasujemo in poravnamo zemljo do oznak na količkih. Količke odstranimo in površino potlačimo oz. povaljamo.

Če želimo oblikovati ravno pobočje, potem postopamo na način, opisan v prejšnjem odstavku, le da na količkih nižamo oznake v skladu z želenim naklonom, vrhovi količkov pa morajo biti vodoravno poravnani.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem