Rastline za zeleno gnojenje

Zeleno gnojenje je način gnojenja gred, kjer na grede posejemo določeno vrsto rastlin, ki jih ob koncu sezone vkopljemo. Med rastlinami za zeleno gnojenje so najbolj pomembne metuljnice (stročnice), ki vežejo dušik iz zraka in obogatijo zemljo z njim. Kupimo lahko že pripravljene mešanice za zeleno gnojenje, ki imajo vnaprej predviden učinek na grede.

Z zelenim gnojenjem razrahljamo tla, zatiramo plevel, povečamo razpoložljivost hranilnih snovi, povečamo dostopnost dušika v zemlji in ohranjamo vlažnost tal. Zeleno gnojenje uporabljamo pred novo ureditvijo vrta, preden zasadimo nove rastline in kadar so tla izčrpana. Zeleno gnojenje lahko izvajamo pred začetkom sezone gojenja zelenjave in cvetlic (predkultura) ali pa ob koncu jeseni. Rastline posejemo, jih pustimo na gredi preko zime, spomladi pa grede prekopljemo. Zeleno gnojenje pri nekaterih hitro rastočih rastlinah lahko izvedemo tudi v vmesnem času med dvema kulturama.

Kadar zeleno gnojimo z rastlinami, ki povečajo vsebnost dušika v tleh, potem sejemo in sadimo najprej tiste rastline, ki potrebujejo več dušika.

Rastline, ki so primerne za zeleno gnojenje:

 • ajda (Fagopyrum esculentum): sejemo marca in aprila;
 • bob (Vicia faba): rahljanje in obogatitev z dušikom, sejemo od februarja do julija;
 • facelija (Phacelia tanacetifolia): sejemo od marca do septembra;
 • lucerna (Medicago sativa): rahljanje in obogatitev z dušikom, sejemo od marca do avgusta;
 • ognjič (Calendula officinalis): proti nematodam, sejemo od aprila do avgusta;
 • oljna repica (Raphanus sativus): rahljanje, sejemo od aprila do septembra;
 • rdeča detelja (Trifolium incarnatum): rahljanje in obogatitev z dušikom, sejemo aprila in maja ter julija in avgusta;
 • rumena gorčica (Sinapis alba): sejemo od aprila do avgusta;
 • rumeni volčji bob (Lupinus luteus): rahljanje in obogatitev z dušikom, sejemo od aprila do septembra;
 • turška detelja (Onobrychis viciifolia): obogatitev z dušikom, sejemo od aprila do avgusta;
 • volčji bob (Lupinus angustifolius): rahljanje in obogatitev z dušikom, sejemo od aprila do septembra;
 • zimska ogrščica (Brassica napus): rahljanje, sejemo od aprila do septembra.
   
Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem