Pesticidi vplivajo na opraševanje jablan

Čmrlj na cvetuVeliko zaslugo, da drevesa v sadovnjaku bogato obrodijo, imajo čebele in čmrlji. Brez njih cvetovi ne bi bili oplojeni in jeseni se ne bi mogli sladkati s slastnimi plodovi. Pri industrijski proizvodnji sadja se uporabljajo različni pesticidi za kontrolo bolezni in škodljivcev, marsikdo pa jih uporablja tudi na domačem vrtu, da so sadeži čim bolj podobni sadežem, ki jih vidimo v reklamah. Uporaba pesticidov pa ima pogubne posledice na čmrlje in čebele.

Čmrlji so med najbolj pomembnimi opraševalci jabolk in drugih rastlin, ki jih uporabljamo v prehrani. Pri tem najbolj izstopa paradižnik, kjer tudi pri masovni proizvodnji uporabljajo čmrlje za opraševanje. Angleški znanstveniki so z raziskavo ugotovili, da pesticidi, ki so v okolju, zmanjšujejo zmožnost čmrljev za obiskovanje in opraševanje cvetov.

Čmrlji, ki so bili izpostavljeni pesticidom iz skupine neonikotinoidov, so obiskali manjše število jablan in nabrali manj cvetnega peloda. Posledično so jablane imele za tretjino manj plodov. Čmrlji so sicer bili bolj aktivni, vendar je bila njihova učinkovitost bistveno manjša. Vzrok je vpliv teh pesticidov na sposobnost pomnjenja in učenja čmrljev.

Vir: Nature, 18. november 2015.
 

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem