Zamrznjena zelenjava je enakovredna sveži

Zamrznjena špinačaPridelovanje zelenjave na domačem vrtu običajno vodi v preveliko količino zelenjave v določenem obdobju. Vse pridelane zelenjave ni mogoče pojesti naenkrat, zato jo lahko shranimo. Običajno zelenjavo shranimo na hladnem, da ji podaljšamo rok trajanja. Zelo dober način shranjevanja je zamrzovanje, ki v nasprotju z drugimi oblikami shranjevanja, bistveno ne zmanjšuje hranilni vrednosti zelenjave.

Pri dolgotrajnem shranjevanju zelenjave na hladnem začnejo v njej potekati procesi, ki vodijo v razgradnjo. Hitrost teh procesov je odvisna od načina shranjevanja in vrste zelenjave. Podzemne plodove, kot je npr. krompir, lahko brez težav shranimo za nekaj mesecev, pri nadzemnih plodovih pa je ta čas lahko le nekaj tednov ali dni.

Raziskave so pokazale, da pravilno in pravočasno zamrznjena zelenjava ohrani večino hranilnih snovi, ki z zamrzovanjem ne propadejo. Pri tem je pomembno, da zelenjavo naberemo v pravem trenutku (ko je zrela) in jo čim prej zamrznemo. Prav tako je pomembno, da zamrznjeno zelenjavo čim prej pripravimo in užijemo.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem