Obrezovanje jablane in hruške

Jablane in hruške so najpogostejša sadna drevesa v naših vrtovih. So dokaj enostavna za vzgojo in pridelek je ob pravilni skrbi bogat in okusen. Za bogat pridelek je zagotovo najbolj pomembno pravilno obrezovanje. S pravilnim obrezovanjem spodbujamo drevo k tvorbi cvetov in plodov.

Način obrezovanja je odvisen od načina vzgoje. Drevesa, ki jih vzgajamo v špalirjih in palmetah obrezujemo nekoliko drugače kot prosto rastoča drevesa. Ves čas moramo imeti pred seboj predstavo, kako želimo drevo oblikovati. Tej predstavi moramo slediti skozi vso življenjsko dobo drevesa.

Jablane in hruške obrezujemo v drugi polovici zime, običajno proti koncu februarja, če vremenske razmere to dopuščajo.

V nadaljevanju so splošni nasveti za obrezovanje prosto rastočih jablan in hrušk.

Obrezovanje pri saditvi

Jablane in hruške prvič obrežemo že pri sajenju. Najprej obrežemo korenine. Pred sajenjem odstranimo vse poškodovane korenine. Porežemo jih do zdravega lesa, ki ga prepoznamo po svetli barvi. Korenine debelejše od 0,5 cm lahko skrajšamo za 1 cm. Tako spodbudimo razvoj novih korenin na mestu reza in zagotovimo hitrejšo vrast ter boljše priraščanje, saj več korenin zagotovi več vode in hranil. Drugih korenin ne odstranjujemo.

Mlada drevesa sadimo jeseni ali pozimi, v času, ko tla niso zmrznjena. Ne glede na mesec sajenja pa ob koncu februarja izvedemo prvo obrezovanje krošnje. Če sadimo kasneje (marca), potem obrežemo takoj po sajenju.

Pri prvem obrezovanju je ključno, da pripravimo 3 vodilne poganjke, ki rastejo v različne smeri. To so poganjki, ki bodo predstavljali ogrodje krošnje. Izberemo jih od najvišjega poganjka navzdol na dolžini okoli 0,5 m. Druge poganjke na tej dolžini porežemo. Pomembno je, da vodilni poganjki ne izraščajo iz debla na istem mestu, temveč so premenjalno nameščeni na celotni dolžini. Najbolj primerni so poganjki, ki izraščajo pod kotom 45 stopinj. Če primernih poganjkov ni, potem izberemo 3 najboljše poganjke, ki pa jih bomo v naslednjih letih nadomestili z bolj primernimi poganjki. En vodilni poganjek naj raste naravnost navzgor in bo služil za podaljšanje debla, dva pa naj rasteta vstran (levo in desno). Vodilne poganjke skrajšamo za tretjino do polovico. Rez napravimo nad popkom, ki je na zunanji strani.

Koliko skrajšamo vodilne poganjke, je odvisno od stanja korenin in od tega, kako intenzivno rast želimo doseči. Če je bilo veliko korenin poškodovanih in smo morali koreninski sistem dobro obrezati, potem je treba vodilne poganjke skrajšati za polovico ali tudi več, sicer korenine ne bodo mogle zagotoviti dovolj vode in drugih hranil iz tal. Bolj, kot skrajšamo poganjke, bolj spodbudimo hitrost rasti in tvorbo novih poganjkov.

Poleg vodilnih poganjkov lahko pustimo tudi nekaj šibkejših poganjkov, ki so nižje na deblu. Pri tem pazimo, da pustimo tiste, ki ne bodo konkurirali vodilnim poganjkom. Njihov namen je, da se na njih razvije listje in s tem drevo proizvede dovolj hranil za rast. Da ne rastejo navzgor, jih privežemo tako, da so pod kotom 90 stopinj na deblo.

Vzgojna rez

Prvo leto po saditvi nastopi vzgoja drevesa oz. vzgojna rez. Vzgoja traja do prvega cvetenja, kar je običajno od 5 do 8 let. V tem času oblikujemo krošnjo in pripravljamo drevo, da bo lahko rodilo čim več jabolk ali hrušk. Z vzgojnim obrezovanjem oblikujemo močno krošnjo, ki bo imela veliko plodnega lesa, kar zagotavlja dober pridelek.

Prvo leto po saditvi najprej odstranimo vse nepotrebne stranjske poganjke. Če ob saditvi nismo izbrali vodilnih poganjkov, jih izberemo sedaj. Po enem letu so se že razvili dovolj močni poganjki, da z izbiro ne bo težav. Nato odstranimo vse poganjke, ki bi lahko konkurirali vodilnim poganjkom. Preostale pustimo. Če ne rastejo vodoravno, jih s pomočjo vrvi upognemo. Vodilne poganjke nekoliko skrajšamo. Koliko jih skrajšamo, je odvisno od jakosti rasti. Če drevo raste bolj intenzivno, jih skrajšamo manj. S tem, koliko skrajšamo glavne poganjke, uravnavamo količino plodnih vej oz. plodnega lesa (na njih se razvijejo plodovi). Če skrajšamo premalo, potem se bodo veje razvile iz zgornjih močnih brstov, namesto iz šibkejših brstov v spodnji tretjini poganjka in posledično bo manj rodnih vej. Če skrajšamo preveč, bo rast iz šibkih brstov prevelika in razvilo se bo malo rodnega lesa. Pravilno skrajšamo tako, da pustimo le nekaj močnih brstov in veliko šibkih brstov, iz katerih se bodo razvile rodne veje.

Drugo leto po saditvi in vsa naslednja leta je obrezovanje bolj ali manj enako. Na vsaki debelejši veji si izberemo tri vodilne poganjke, pri čemer naj bo eden usmerjen levo, drugi desno in tretji naprej. Pri tem pazimo, da je med posameznimi poganjki dovolj prostora, da krošnja ne postane pregosta. Stranske poganjke vzgajamo tako, da rastejo iz glavnega poganjka vodoravno. Ne krajšamo jih, z izjemo v primeru slabotne rasti. Vse stranske poganjke na vodilnih poganjkih obravnavamo kot plodne poganjke in jih ne krajšamo. Skrbimo le, da izraščajo vodoravno ali pa pod blagim kotom navzgor. Mlade poganjke, ki se razvijejo na stranskih in glavnih poganjkih, odstranimo, če so pregosto skupaj. Skrbimo, da ima podaljšek debla ves čas dovolj svetlobe. Tudi na njem se bodo razvili stranjski poganjki rodnega lesa.

Vsako nadaljnje leto nadaljujemo z odstranjevanjem konkurenčnih poganjkov. Prav tako odstranjujemo vse vrhnje mlade poganjke. Vsako leto krajšamo vodilne poganjke in po potrebi tudi stranske poganjke. Počasi rastoče poganjke skrajšamo za polovico, hitro rastoče pa za tretjino. Pri tem pazimo, da rez vedno napravimo nad navzven rastočim brstom.

Obrezovanje rodnih dreves – vzdrževalna rez

Po 5 do 8 letih se krošnja izoblikuje in drevo začne roditi. Takrat je čas, da zaključimo z vzgojnim obrezovanjem in preidemo na redno obrezovanje rodnih dreves. Z rednim obrezovanjem skrbimo, da krošnja ohranja svoj videz in da je v njej dovolj rodnega lesa. Pri obrezovanju moramo upoštevati, da se cvetovi pri jablanah in hruškah razvijejo na dvoletnih rodnih poganjkih.

Z vzdrževalnim obrezovanjem odstranjujemo veje ali poganjke, ki so predolgi in motijo sosednja drevesa, ali pa rastejo preveč proti hiši. Takšne poganjke redno odstranjujemo. Skrbimo, da stranski poganjki ne konkurirajo glavnim poganjkom. Odstranjujemo poganjke, ki rastejo naravnost navzgor in za vodilne izbiramo tiste, ki izraščajo čim bolj vodoravno navzven. Na zgornjih vejah se bodo vsako leto pojavljali navzgor hitro rastoči poganjki, ki jih imenujemo vodni poganjki. Redno jih odstranjujemo. Če obrezujemo na ta način, bomo spodbujali rast rodnih poganjkov.

Rodni poganjki se bodo vsako leto zaradi teže plodov povesili. Posledično se bodo na zgornji strani razvili novi rodni poganjki, ki se bodo prav tako povesili in spodnjim delali senco oz. konkurirali. Da do tega ne prihaja, redno odstranjujemo odvečne zgornje mlade poganjke na rodnem lesu.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem