Obrezovanje kutine

Kutina sodi med sadna drevesa, ki ne potrebujejo rednega obrezovanja. Obrezujemo jo le, če se preveč razraste in, če želimo omejiti rast v višino. Kutina sicer ne doseže velikih višin. Običajno doseže do 7 m višine in ima zelo grmičasto rast.

V prvih letih kutina sama razvije lepo in svetlo krošnjo, zato vanjo ni treba posegati s škarjami. Razvoj krošnje opazujemo in, če se v notranjosti pojavi preveč mladih poganjkov, kar bi naredilo krošnjo pregosto, jih odstranimo. Odstranimo le poganjke, ki rastejo navzgor.

Z obrezovanjem lahko določamo velikost krošnje. Če krošnja postaja prevelika, potem odstranjujemo zunanje poganjke, da preprečimo nadaljevanje širjenja. Prav tako lahko z odstranjevanjem navzgor rastočih poganjkov v vrhu krošnje zaustavimo rast v višino. Kutina se zelo dobro odzove na takšno obrezovanje in njena rast v širino in višino se zelo upočasni.

Kutino obrezujemo po potrebi, torej vsakih nekaj let. Obrezujemo pozno pozimi (konec februarja) ali zelo zgodaj spomladi oz. ko vremenske razmere to dopuščajo.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem