Obrezovanje pri vzgoji v špalirju

Gojenje dreves v špalirju je oblika vzgoje dreves, kjer drevesa rastejo ob vzdolžnih žičnatih oporah. Takšna oblika gojenja sadnega drevja omogoča lažje obiranje, lažje obrezovanje in nego dreves. Ker se ne razvije krošnja, so plodovi z vseh strani bolje obsijani s soncem. Ker jih je manj kot v drevesih s polno razvito krošnjo, so debelejši in pogosto okusnejši.

V obliki špalirja lahko vzgajamo jablane, hruške, breskve in marelice.

Za špalir potrebujemo oporne žice, ki so vzporedno druga nad drugo. Žice lahko pritrdimo na lesene, kovinske ali betonske kole. Pomembno je, da so dovolj napete in se ne povesijo pod težo vej. Zaradi tega so žice kovinske ali pa s kovinskim jedrom in plastičnim zaščitnim ovojem. Razmik med žicami je odvisen od drevesne vrste. Špalir ima običajno dve ali tri žice, izjemoma lahko tudi štiri ali več, če je dovolj prostora in drevesa dovolj intenzivno rastejo. Vsako drevo raste ob palici ali kolu.

Sadika za špalir naj še ne ima razvitih vej, temveč le en glavni poganjek. Tega pri saditvi skrajšamo tako, da sega brst ali dva nad najnižjo žico.

Naslednje leto se bodo razvili glavni poganjek, ki raste navzgor in stranski poganjki. Spomladi glavni poganjek privežemo ob palico, ki jo pritrdimo na žice. Poleti izmed stranskih poganjkov izberemo dva najmočnejša in ju privežemo na palici pod kotom 45 stopinj. Vse druge poganjke skrajšamo na dva ali tri liste. Pozno poleti, ko se rast zaključi, privežemo stranska poganjka (veji), ki smo ju pustili, vodoravno na spodnjo žico.  

Ob koncu zime drugega leta odstranimo vse nepotrebne stranske poganjke, ki smo jih minulo poletje skrajšali na dva ali tri liste. V bližini druge žice poiščemo dva močna brsta, ki sta skupaj in nad zgornjim odrežemo poganjek. Stranski veji na spodnji žici skrajšamo za tretjino, tako da ju odrežemo za brstom, ki gleda navzdol. Če je bila rast zelo bujna, ne krajšamo.

Poleti drugo leto najprej privežemo stranska poganjka ob drugi žici na palici pod kotom 45 stopinj. Ob koncu poletja ju privežemo ob žico vodoravno. Na spodnjih vejah ob koncu poletja skrajšamo vse stranske poganjke na 3 do 4 liste. Enako naredimo s poganjki na debelcu med spodnjo in zgornjo vrsto.

Opisani postopek ponavljamo, dokler drevo ne doseže želenega števila vrst. Nato naslednje leto ob koncu zime odrežemo vrhnji poganjek tik nad žico med vejama.

Drevesa nato vsako leto obrezujemo tako, da vse stranske poganjke iz debla poleti skrajšamo na tri ali štiri liste. To delamo v poznem poletju, ko poganjki že olesenijo. Ob koncu zime naslednjega leta jih porežemo. Stranske poganjke na stranskih vejah vsako leto skrajšamo na en list.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem