Obrezovanje marelice

S pravilnim in rednim obrezovanjem zagotavljamo, da marelice neprestano rodijo. Marelice rodijo na enoletnih poganjkih in na drobnih brstnih poganjkih iz starejšega lesa. Marelice so zelo občutljive na čas obrezovanja in obrezovanje ob nepravilnem času jim lahko močno škoduje ali pa zaradi njega propadejo.

Marelice obrezujemo zgodaj spomladi, tik preden ozelenijo. Ker se v tem obdobju rast že začne, se bodo rane hitreje zacelile in manjša bo verjetnost okužb. Marelice obrezujemo tudi avgusta, potem ko poberemo plodove.

Z obrezovanjem skrbimo za stalno prisotnost rodnega lesa in za odstranjevanje nezaželenih poganjkov. Veje obrezujemo kakšen centimeter od mesta izraščanja. Če veje krajšamo, ali odstranjujemo stranske veje, to storimo tik nad brstom ali mestom, kjer izrašča veja, ki jo bomo ohranili. Rez mora biti ravna. Debelejše veje, ki jih je treba odžagati, najprej zarežemo s spodnje strani, nato pa nadaljujemo z zgornje strani, da se ne zatrga lubje. Večje rane zaščitimo s posebnim premazom.

Prosto rastoča marelica

Pravilno obrezovanje se začne že ob posaditvi drevesa. Sveže posajenemu drevesu odstranimo vse zlomljene in poškodovane veje. Nato odstranimo vse veje, ki imajo zelo razpotegnjeno rast. Z debla odstranimo vse veje, ki so nižje kot 50 cm od tal. Če je mogoče, debelce oz. glavni poganjek skrajšamo na višino 100 cm. Odstranimo vse veje tako, da ohranimo veje, ki so med seboj razmaknjene okoli 15 do 20 cm. Veje, ki jih ohranimo, izberemo tako, da bo drevo lahko razvilo enakomerno krošnjo. To pomeni, da naj veje segajo na vse strani. Veje, ki smo jih izbrali za osnovo krošnje, skrajšamo na 5 do 10 cm.

Drugo leto odstranimo vse veje šibaste rasti in veje, ki izraščajo v neprimerne smeri. Prav tako odstranimo veje, ki rastejo naravnost navzdol ali navzgor. Veje prejšnjega leta skrajšamo na 80 do 100 cm.

V naslednjih letih redno odstranjujemo poškodovane veje in poganjke, ki ne rodijo več. Redčimo krošnjo, da vanjo prihaja dovolj svetlobe in odstranjujemo poganjke, ki so višji od glavnega poganjka.

Obrezovanje marelice ob zidu

Marelice, ki rastejo ob zidu, prva leta obrezujemo tako, da oblikujemo glavne veje, ki so čim bližje tal, iz katerih izraščajo navzgor rastoče veje. Vse druge veje odstranjujemo. Na starih marelicah spomladi redčimo mlade poganjke na razdaljo okoli 15 cm. In vse, ki rastejo navzdol. Ohranimo tiste poganjke, ki jih potrebujemo za zapolnitev praznin. Veje drugega reda pozno spomladi odščipnemo tako, da ostane 6 listov, vse stranske poganjke pa na en list. Po obiranju (avgusta) odrežemo veje drugega reda na 3 liste.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem